Tag: radarski grafikon

  • Uvod v radarsko karto (pajkovo karto) in njeno področje uporabe

    Radarski grafikon, znan tudi kot pajek ali zvezdni grafikon, je grafikon, ki se uporablja za prikaz večvariantnih podatkov na dvodimenzionalnem grafu. Struktura radarske karte je podobna pajkovi mreži, z več osemi, ki izhajajo iz osrednje točke, pri čemer vsaka os predstavlja spremenljivko. Vrednosti spremenljivk so predstavljene s točkami na osi, črte pa se uporabljajo za…

  • Uvod u radarsku kartu (paukovu kartu) i njenu primjenu

    Radarski grafikon, također poznat kao Spider Chart ili Star Chart, grafikon je koji se koristi za prikaz multivarijatnih podataka na dvodimenzionalnom grafikonu. Struktura radarske karte slična je paukovoj mreži, s više osi koje se šire iz središnje točke, a svaka os predstavlja varijablu. Varijabilne vrijednosti su predstavljene točkama na osi, a linije se koriste za…

Have A Try !
Have A Try !