Tag: prehľad

  • Úvod do radarovej mapy (spider chart) a rozsah jej použitia

    Radarová mapa, tiež známa ako Spider Chart alebo Star Chart, je tabuľka používaná na zobrazenie viacrozmerných údajov na dvojrozmernom grafe. Štruktúra radarovej mapy je podobná pavučine s viacerými osami vyžarovanými z centrálneho bodu, pričom každá os predstavuje premennú. Premenné hodnoty sú reprezentované bodmi na osi a na spojenie týchto bodov sa používajú čiary, ktoré tvoria…

Have A Try !
Have A Try !