Tag: Pemetaan Data

 • Catatan Blog: SankeyMaster – Menggambarkan Kemerdekaan Kewangan

  Kemerdekaan kewangan ialah perjalanan yang melibatkan pemahaman aliran pendapatan dan perbelanjaan anda. Ramai orang mendapati sukar untuk membayangkan ke mana wang mereka pergi dan bagaimana ia menyumbang kepada matlamat kewangan mereka. Di sinilah SankeyMaster masuk. Diilhamkan oleh perbincangan bernas pada platform seperti Reddit, SankeyMaster direka bentuk untuk membantu anda menggambarkan data kewangan anda dengan cara…

 • Catatan Blog: SankeyMaster – Menggambarkan Kemerdekaan Kewangan

  Kemerdekaan kewangan ialah perjalanan yang melibatkan pemahaman aliran pendapatan dan perbelanjaan anda. Ramai orang mendapati sukar untuk membayangkan ke mana wang mereka pergi dan bagaimana ia menyumbang kepada matlamat kewangan mereka. Di sinilah SankeyMaster masuk. Diilhamkan oleh perbincangan bernas pada platform seperti Reddit, SankeyMaster direka bentuk untuk membantu anda menggambarkan data kewangan anda dengan cara…

 • Catatan Blog: SankeyMaster – Menggambarkan Kemerdekaan Kewangan

  Kemerdekaan kewangan ialah perjalanan yang melibatkan pemahaman aliran pendapatan dan perbelanjaan anda. Ramai orang mendapati sukar untuk membayangkan ke mana wang mereka pergi dan bagaimana ia menyumbang kepada matlamat kewangan mereka. Di sinilah SankeyMaster masuk. Diilhamkan oleh perbincangan bernas pada platform seperti Reddit, SankeyMaster direka bentuk untuk membantu anda menggambarkan data kewangan anda dengan cara…

 • Catatan Blog: SankeyMaster – Menggambarkan Kemerdekaan Kewangan

  Kemerdekaan kewangan ialah perjalanan yang melibatkan pemahaman aliran pendapatan dan perbelanjaan anda. Ramai orang mendapati sukar untuk membayangkan ke mana wang mereka pergi dan bagaimana ia menyumbang kepada matlamat kewangan mereka. Di sinilah SankeyMaster masuk. Diilhamkan oleh perbincangan bernas pada platform seperti Reddit, SankeyMaster direka bentuk untuk membantu anda menggambarkan data kewangan anda dengan cara…

 • Entri Blog: SankeyMaster – Memvisualisasikan Kemandirian Finansial

  Kemandirian finansial adalah perjalanan yang melibatkan pemahaman aliran pendapatan dan pengeluaran Anda. Banyak orang merasa kesulitan untuk memvisualisasikan ke mana uang mereka disalurkan dan bagaimana kontribusinya terhadap tujuan keuangan mereka. Di sinilah SankeyMaster berperan. Terinspirasi oleh diskusi mendalam di platform seperti Reddit, SankeyMaster dirancang untuk membantu Anda memvisualisasikan data keuangan dengan cara yang mudah dipahami…

Have A Try !
Have A Try !