Tag: analiza podataka

  • Uvod u radarsku kartu (paukovu kartu) i njenu primjenu

    Radarski grafikon, također poznat kao Spider Chart ili Star Chart, grafikon je koji se koristi za prikaz multivarijatnih podataka na dvodimenzionalnom grafikonu. Struktura radarske karte slična je paukovoj mreži, s više osi koje se šire iz središnje točke, a svaka os predstavlja varijablu. Varijabilne vrijednosti su predstavljene točkama na osi, a linije se koriste za…

Have A Try !
Have A Try !