Tag: analiza danych

  • Wprowadzenie do mapy radarowej (mapy pająka) i zakresu jej zastosowania

    Wykres radarowy, znany również jako Wykres pająka lub Wykres gwiazd, to wykres używany do wyświetlania danych wielowymiarowych na dwuwymiarowym wykresie. Struktura mapy radarowej jest podobna do pajęczej sieci, z wieloma osiami rozchodzącymi się promieniście od centralnego punktu, a każda oś reprezentuje zmienną. Zmienne wartości są reprezentowane przez punkty na osi, a linie służą do połączenia…

Have A Try !
Have A Try !